Hem

vonbarsskola startsida

von Bahrs skola – den fräschaste kommunala grundskolan

MER IDROTT OCH HÄLSA PÅ SCHEMAT LÄSÅRET 2014/15
Hälsoskola

von Bahrs skola åk 6-9 utökar idrott och hälsa ht 2014

Skolan vill arbeta hälsofrämjande och forskning visar på att ökad rörelse fler gånger i veckan ökar möjligheterna för eleverna till ökad måluppfyllelse.

LÄS MER »

ISHOCKEYPROFIL FÖR ÅK 6
hockeyklass-vonbahr

von Bahrs skola i samarbete med Almtuna Hockey och tränaren Tobias Persson erbjuder ishockey på schemat fr.o.m läsåret 2014/15 för åk 6.
Ett fåtal platser finns kvar. Kontakta rektor Christer Jones om du är intresserad.

Läs mer om ishockeyprofilen här »

Läs intervjun med Tobias Pehrsson »

Skolvalet inför ht 2014

von bahrs skola har platser kvar till åk 6-8 inför höst­terminen 2014.

Kontakta rektor Christer Jones för mer information (gäller även elever med intresse för ishockeyprofilen):

Tel: 018 – 727 58 51

Mobil: 0730-798 646

E-post: christer.jones@uppsala.se

Positiva betygsresultat för von Bahrs skola

Von Bahrs skola är en av de skolorna som presenterat positiva betygs­resultat för 2013. 

Glädjande för von Bahrs skola är att skolans förväntade betygsvärde (andelen elever som klarat minst E i samtliga ämnen) passerades och blev ett positivt värde för oss.

Likadant blev det, och lite bättre, när vi läser det förväntade betygsvärdet för de högre betygen (meritpoängen).

Resan är inte slut med det. Starten har inletts och von Bahrs skola skall visa ännu bättre resultat.

Information angående höstterminen 2014

Bellmanskolan

von Bahrs skola F-9 utökas höst­ter­minen 2014 med verksamhet på ”gamla” Bellmanskolan.

Vi har fått ett uppdrag av skolchefen att starta upp ”gamla” Bellmanskolan igen. Vi kommer att disponera fem klassrum inklusive grupprum och en matsal. Vi har tänkt att två förskoleklasser ska starta där hösten 2014.
Mer info här »

Systematiskt Kvalitetsarbete

von Bahrs skola genomför en stor
kvalitetssatsning. Läs mer »
FÖLJ VÅRA SKOLBLOGGAR!